Malay Language 2 (Bahasa)ภาษามลายู 2
DescriptionคำบรรยายDescription
Malay language textbook for level 2 - consonant, vowel, and syllable หนังสือเรียนวิชาภาษามลายูชั้นปีที่ 2 เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักพยัญชนะ สระ และพยางค์
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for educational purpose only. Modification of content without permission of the author is prohibited.หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
3813 Views