"ပုပွေ" ရဲ့ ကွတ်ကီးคุกกี้ของปุกปุย"ပုပွေ" ရဲ့ ကွတ်ကီး
Byแต่งโดยByJirunyaจิรัญญาJirunya
DescriptionคำบรรยายDescription
This storybook provides reading practice, which is suitable for primary level students.
หนังสือนิทานเพื่อเสริมการอ่านเล่มนี้เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาမူလတန်းအဆင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ထိုင်းစာဖတ်လေ့ကျင့်ရန်သင့်လျော်ပါသည်။
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for educational purposes For further information, please contact the copy right of BBC หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้จาก สำนักพิมพ์ BBCဤစာအုပ်ကို ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် တရားဝင်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက BBC ပုံနှိပ်တိုက်၏ မူပိုင်ခွင့်သို့ဆက်သွယ်ပါ။
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
3310 Views