နွေးထွေးသောမိသားစုครอบครัวอบอุ่นနွေးထွေးသောမိသားစု
DescriptionคำบรรยายDescription
This reading book provides story in Math subject (Geometry) which is suitable for primary level students.หนังสือเสริมการอ่านวิชาคณิตศาศตร์ (เรขาคณิต) เล่มนี้เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษา
မူလတန်းအဆင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် စာဖတ်ရင်း သချာၤသင်ယူနိုင်ပါသည်။
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for educational purposes. Request Permission from the Department of Curriculum and Instruction Development, Ministry of Education (MOE)หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา กรุณาติดต่อกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการဤစာအုပ်ကို ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် တရားဝင်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်ရယူလိုပါက အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ရိုးမာတိကာ ပညာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနသို့ဆက်သွယ်ပါ။
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
3985 Views