ဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲพูดอย่างไรดีนะဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲ
DescriptionคำบรรยายDescription
This storybook provides reading practice which is suitable for primary level students.
หนังสือเสริมการอ่านเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาမူလတန်းအဆင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for educational purposes. For further information, please contact TK PARK หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้จาก TK PARK ဤစာအုပ်ကို ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် တရားဝင်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက TK PARK ပုံနှိပ်တိုက်၏ မူပိုင်ခွင့်သို့ဆက်သွယ်ပါ။
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
3562 Views