အရွယ်အစားကြောင်းသင်ယူမယ်มารู้จักขนาดกันเถอะအရွယ်အစားကြောင်းသင်ယူမယ်
ISBN978-974-289-606-5
DescriptionคำบรรยายDescription
This coloring book provides Thai- English vocabulary about sizes and animals, which is suitable for primary level.สมุดภาพระบายสีสองภาษา ไทย - อังกฤษ จำทำขึ้นเพื่อให้ความรู้คำศัพท์เกี่ยวกับขนาดและสัตว์ต่างๆเหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาမူလတန်းအဆင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်သောအခေါ်အဝေါ်များကို အင်္ဂလိပ်နှင့်ထိုင်းဘာသာ၂မျိုးလုံးဖြင့်သင်ယူနိင်မည့်ဆေးရောင်ခြယ်စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for educational purposes Prohibited to copy contents, illustrations, alter contents, modify content to video cassettes, or distribute content without permissionหนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาตပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တရားဝင်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ကူးယူဖြန့်ဝေခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထုတ်ဝေခြင်းများ မပြုလုပ်ပါရန်။
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
4563 Views