သင်္ချာ အနုတ် (ပထမတန်း)เอกสารเสริมความรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1သင်္ချာ အနုတ် (ပထမတန်း)
ISBN974-268-4642
DescriptionคำบรรยายDescription
Math Addition for grade 1 provides focused practice in increasing numbers and improve subtraction skills.เอกสารเสริมความรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์သင်္ချာ အနုတ် (ပထမတန်း)
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
(English) This book is authorized for educational purposes from Department of Curriculum and Instruction Development, Ministry of Education.(English) หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการယခုစာအုပ်ကို ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် သင်ကြားရေးနည်းလမ်းဖွံ့ဖြိုးမှုဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ခွင့်ပြုပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
9869 Views