သတ္တမတန်း-သင်္ချာ (၁)หนังสือเรียนหลักสูตรเมียนมา วิชาคณิตศาสตร์ 1 เกรด 7သတ္တမတန်း-သင်္ချာ (၁)
DescriptionคำบรรยายDescription
Myanmar Mathematics 1 Textbook of the Basic Education Curriculum, Ministry of Education Myanmar for Grade 7หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเมียนมา วิชาคณิตศาสตร์ 1 เกรด 7ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ဝေထားသော အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း သတ္တမတန်း၊ သင်္ချာ (၁) စာအုပ် ဖြစ်သည်။
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for use for educational purposes only.หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการศึกษาเท่านั้นဒီစာအုပ်က ပညာရေးအတွက် အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ (ရောင်းရန်မဟုတ်)
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
12190 Views