ရေမြင်းဖင်နီฮิปโปโปเตมัสก้นแดงရေမြင်းဖင်နီ
DescriptionคำบรรยายDescription
This storybook provides reading practice, which is suitable for primary level students.
หนังสือนิทานเพื่อเสริมการอ่านเล่มนี้เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาမူလတန်းအဆင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ထိုင်းစာဖတ်လေ့ကျင့်ရန်သင့်လျော်ပါသည်။
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for educational purposes For further information, please contact  the Copy Right of Bhannakijหนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้จาก สำนักพิมพ์บรรณกิจဤစာအုပ်ကို ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် တရားဝင်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက Drum ပုံနှိပ်တိုက်၏ မူပိုင်ခွင့်သို့ဆက်သွယ်ပါ။
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
3898 Views