ယိုယိုး နှင့် ပုံစံအသစ် (မြန်မာဘာသာဗားရှင်း)โยโย่วกับวิถีใหม่สไตล์ New Normal (เวอร์ชั่นภาษาเมียนมาร์)ယို ယိုးနှင့် ပုံစံအသစ်
DescriptionคำบรรยายDescription
The book aims to promote the understanding on COVID-19 self-prevention and New Normal Style among children, particularly migrant children, who may not be able to access these information.สื่อเพื่อสร้างความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 และการใช้ชีวิตในรูปแบบวิถีใหม่หรือ
New Normal แก่เด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กข้ามชาติ ที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรค COVID-19 และ
New Normal

စာအုပ်သည် COVID-19 မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ နားလည်သဘောပေါက်မှု မြှင့်တင်ရန်နှင့် ဤအချက်အလက်များကို လက်လှမ်းမမီနိုင်သော ကလေးများ၊ အထူးသဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းကလေးများကြားတွင် ပုံမှန်ပုံစံသစ်ကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
All rights reserved. It is used for education on LearnBig Platform only. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any format by any means, electronic or mechanical, including photocopy and recording, without prior permission in writing from Rights Beyond Border ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2563 อนุญาตให้ใช้บน LearnBig Platform เพื่อการศึกษาเท่านั้น การนำข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือฉบับนี้ไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตซ้ำในรูปแบบต่างๆ เช่นในรูปแบบไฟล์อิเลคทรอนิค การถ่ายเอกสาร หรือการบันทึกภาพ ควรได้รับการอนุญาตจากองค์กร Rights Beyond Border မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ LearnBig Platform တွင်သာ ပညာရေးအတွက် အသုံးပြုပါသည်။ Rights Beyond Border မှ စာဖြင့်ရေးသားထားသည့် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မိတ္တူကူးခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအပါအဝင် အီလက်ထရွန်နစ် သို့မဟုတ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မဆို ဤထုတ်ဝေမှု၏ အစိတ်အပိုင်းကို ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း သို့မဟုတ် ကူးယူခြင်းမပြုရပါ။
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
3087 Views