(ไทย) ระบบบ้านอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุระบบบ้านอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุGenius home system for the elderly
DescriptionคำบรรยายDescription
ระบบบ้านอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ
Genius home system for the elderly
ระบบบ้านอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ
Genius home system for the elderly
ระบบบ้านอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ Genius home system for the elderly
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
"สื่อฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต This material is authorized for use for educational purposes only. Any use or reproduction of such material by any means for commercial purposes is strictly prohibited." "สื่อฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต This material is authorized for use for educational purposes only. Any use or reproduction of such material by any means for commercial purposes is strictly prohibited." "สื่อฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต This material is authorized for use for educational purposes only. Any use or reproduction of such material by any means for commercial purposes is strictly prohibited."
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
138 Views