ဆဌမတန်း- ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ (ဆရာကိုင်)คู่มือครูหลักสูตรเมียนมา วิชาทักษะชีวิต เกรด 6 (แปลภาษาอังกฤษ)ဆဌမတန်း- ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ (ဆရာကိုင်)
DescriptionคำบรรยายDescription
Myanmar English subject teacher guide of the Basic Education Curriculum, Ministry of Education Myanmar for Grade 6. (English Translation)คู่มือครูหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเมียนมา วิชาทักษะชีวิต เกรด 6 (แปลภาษาอังกฤษ)ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ဝေထားသော အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း ဆဌမတန်း၊ ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ (ဆရာကိုင်) ဖတ်စာအုပ် ဖြစ်သည်။
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for use for educational purposes only.หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการศึกษาเท่านั้นဒီစာအုပ်က ပညာရေးအတွက် အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ (ရောင်းရန်မဟုတ်)
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
1819 Views