Earthquake Disasterหนังสือเสริมความรู้ชุดรู้ทันภัยพิบัติ "แผ่นดินไหว"
DescriptionคำบรรยายDescription
Earthquake disaster supplementary bookหนังสือเสริมความรู้ชุดรู้ทันภัยพิบัติ "แผ่นดินไหว"
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for use for educational purpose only. Modification of contents and illustrations prior to granted permission is not allowed.หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
4120 Views