Mana Manee Supplementary Book Grade 1หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1မဏမဏီးဖြည့်စွက်စာအုပ် (ပထမတန်း)
ISBN978-616-317-625-7
DescriptionคำบรรยายDescription
Mana Manee Supplementary Book Grade 1หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for educational purposes from Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education.หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการယခုစာအုပ်ကို ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အခြေခံပညာကော်မရှင်ရုံး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ခွင့်ပြုပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
44003 Views