My Hero is Youฮีโร่ของฉันคือคุณ ငါ့ရဲ့သူရဲကောင်းကမင်းပဲ
DescriptionคำบรรยายDescription
A new fictional book developed by and for children aims to help families understand and cope with COVID-19.กลุ่มอ้างอิงคณะกรรมการระหว่างหน่วยงานด้านสุขภาพจิตและการสนับสนุนด้านจิตสังคมในการตั้งค่าฉุกเฉินဤစာအုပ်ကို ပညာရေးအတွက်သာ အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသည်။ ခွင့်ပြုချက်မရမီ အကြောင်းအရာနှင့် ပုံဥပမာများကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအား ခွင့်မပြုပါ။ အာရှဖောင်ဒေးရှင်း - ဖတ်ကြရအောင်
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for use for educational purpose only. Modification of contents and illustrations prior to granted permission is not allowed. The Asia Foundation - Let's Read หนังสือเล่มนี้อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ดัดแปลงเนื้อหาและภาพประกอบก่อนได้รับอนุญาต มูลนิธิเอเชีย - มาอ่านกันเถอะဤစာအုပ်သည် ပညာရေးအတွက်သာ အသုံးပြုရန် လိုင်စင်ရထားသည်။ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အကြောင်းအရာနှင့် ပုံများကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအား ခွင့်မပြုပါ။ အာရှဖောင်ဒေးရှင်း - ဖတ်ကြရအောင်
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
2276 Views