Myanmar Grade 2 Textbookမြန်မာဖတ်စာ ပထမတန်း
DescriptionคำบรรยายDescription
Myanmar Grade 2 Textbookမြန်မာစကား၊ မြန်မာစာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုလေးရပ်ဖြစ်သော အနာအကြား၊ အပြောအဆို၊ အဖတ်အရွတ်၊ အရေးအသားတို့ ကျွမ်းကျင်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for educational purposes from Basic Education Curriculum and Textbook Committeeအခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ရိုးမာတိကာနှင့် ကျောင်းသုံးစာအုပ်ကော်မတီ၏ မူပိုင်ဖြစ်သည်။
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
43242 Views