Myanmar Grade 5 Textbookမြန်မာဖတ်စာ စတုတ္ထတန်း
DescriptionคำบรรยายDescription
Myanmar Grade 5 Textbookဗဟုသုတများ၊ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်၊ ကျန်းမာရေး၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ စာရိတ္တဆိုင်ရာ၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာတို့ပါဝင်သည်။
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for educational purposes from Basic Education Curriculum and Textbook Committeeအခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ရိုးမာတိကာနှင့် ကျောင်းသုံးစာအုပ်ကော်မတီ၏ မူပိုင်ဖြစ်သည်။
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
43080 Views