Myanmar Grade 7 Geography Teacher Guideคู่มือครูหลักสูตรเมียนมา วิชาภูมิศาสตร์ เกรด 7သတ္တမတန်း- ပထဝီဝင် (ဆရာကိုင်)
DescriptionคำบรรยายDescription
Myanmar Geography Teacher Guide of the Basic Education Curriculum, Ministry of Education Myanmar for Grade 7คู่มือครูหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเมียนมา วิชาภูมิศาสตร์ เกรด 7ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ဝေထားသော အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း သတ္တမတန်း-ပထဝီဝင် (ဆရာကိုင်) ဖတ်စာအုပ် ဖြစ်သည်။
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for use for educational purposes only.หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการศึกษาเท่านั้นဒီစာအုပ်က ပညာရေးအတွက် အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ (ရောင်းရန်မဟုတ်)
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
2436 Views