Pattani Storyเรื่องเล่าปาตานี
Byแต่งโดยByA.TEEUW D.K. WYATTA.TEEUW D.K. WYATT
DescriptionคำบรรยายDescription
The book is about the story of the glory of Pattani in the past.เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ปัตตานี บอกถึงความเป็นมาของเมืองปาตานีในสมัยก่อน
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
1473 Views