Thai Textbook Grade 1 Vol. 2หนังสือภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2ထိုင်းဖတ်စာ (ပထမတန်း အတွဲ၂)
ISBN974-01-2602-2
DescriptionคำบรรยายDescription
Thai Textbook Grade 1 Vol. 2หนังสือภาษาไทย เล่ม 2 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for educational purposes from Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education.หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการယခုစာအုပ်ကို ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အခြေခံပညာကော်မရှင်ရုံး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ခွင့်ပြုပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
34519 Views