Khan AcademyKhan AcademyKhan Academy
DescriptionคำบรรยายDescription
Khan Academy is a 501(c)(3) nonprofit organization with the mission of providing a free, world-class education for anyone, anywhere. Our interactive practice problems, articles, and videos help students succeed in math, biology, chemistry, physics, history, economics, finance, grammar, and many other topics. Khan Academy provides teachers with data on how their students are doing so they can identify gaps in learning and provide tailored instruction. We also offer free personalized SAT and LSAT practice in partnership with the College Board and the Law School Admission Council. Our resources have been translated into dozens of languages, and 15 million people around the globe learn on Khan Academy each month.คาน อะคาเดมี่ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการดำเนินการตามพันธกิจ เราเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นด้วยการให้การศึกษาในระดับชั้นนำสำหรับทุกคนไม่ว่าที่ไหนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นKhan Academy is a 501(c)(3) nonprofit organization with the mission of providing a free, world-class education for anyone, anywhere. Our interactive practice problems, articles, and videos help students succeed in math, biology, chemistry, physics, history, economics, finance, grammar, and many other topics. Khan Academy provides teachers with data on how their students are doing so they can identify gaps in learning and provide tailored instruction. We also offer free personalized SAT and LSAT practice in partnership with the College Board and the Law School Admission Council. Our resources have been translated into dozens of languages, and 15 million people around the globe learn on Khan Academy each month.
For Who :

Duration :

Language :

2846 Views