เรื่องสั้น L.I.F.Eเรื่องสั้น L.I.F.EL.I.F.E Short Story
DescriptionคำบรรยายDescription
A short story that communicates to people who might be discouraged by a seemingly bad life to think about a point of view. That this could be a good opportunity as long as we and our loved ones are breathing.เรื่องสั้นที่สื่อสารให้ผู้คนที่อาจกำลังท้อแท้กับชีวิตที่ดูเหมือนเลวร้าย ให้ได้คิดให้อักมุมมองหนึ่ง ว่านี่อาจเป็นโอกาสที่ดี ตราบเท่าที่เราและคนที่เรารักยังมีลมหายใจA short story that communicates to people who might be discouraged by a seemingly bad life to think about a point of view. That this could be a good opportunity as long as we and our loved ones are breathing.
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
"This book is only allowed for educational purposes and published on learnbig platform."หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาและเผยแพร่ใน LearnBig Platform เท่านั้น"This book is only allowed for educational purposes and published on learnbig platform.
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
3737 Views