Science Grade 5 Textbookအခြေခံသိပ္ပံ စတုတ္ထတန်း
DescriptionคำบรรยายDescription
Science Grade 5 Textbook(၁) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊(၂) သဘာဝဖြစ်ရပ်မှန်၊ (၃) အခြေခံသိပ္ပံမှန်ကန်ချက်တို့ကိုလေ့လာသင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for educational purposes from Basic Education Curriculum and Textbook Committeeအခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ရိုးမာတိကာနှင့် ကျောင်းသုံးစာအုပ်ကော်မတီ၏ မူပိုင်ဖြစ်သည်။
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
15554 Views