What is happiness why should we keep smiling in everyday?
DescriptionคำบรรยายDescription
What is happiness? How can we separate "happiness" from fun? What is the happiness in your mind?ชวนไปค้นหาคำตอบของคำถามสำคัญของชีวิตว่า ‘ความสุขคืออะไร’ เราจะแยก ‘ความสุข’ ออกจาก ‘ความสนุก’ ได้อย่างไร เพราะอะไรเราจึงวิ่งไปข้างหน้าราวกับตามหาจุดหมายที่ไม่สิ้นสุด แล้วอะไรคือความหมายของคำที่ว่า ‘ความสุขอยู่ที่นี่ ตอนนี้’ นี่คือคำถามที่สำคัญที่สุดคำถามหนึ่งในชีวิต
For Who : Students,Parents, Teachers

Duration : 17:00

Language : Thai

ความสุขคืออะไร เหตุใดเราจึงควรยิ้มในวันธรรมดา | ความสุขโดยสังเกต EP.1
2708 Views