New Arrival

จูบลูก Author :MOHS, MoE, MoSWRR, UNICEF Ah Bwar เป็นหนังสือที่น่ารักเกี่ยวกับประสบการณ์ครั้งแรกของเด็กทุกคนแม้กระทั่งก่อนเกิด - การได้ยินจูบอันแสนหวาน Ah Bwar เป็นสัญลักษณ์ของความรักและความเสน่หาต่อเด็ก เด็กทุกคนต้องการความรักและความรู้สึกมั่นคงในการพัฒนาอย่างเต็มที่ เด็กที่รักและเอาใจใส่เป็นอย่างดีรู้วิธีที่จะรักผู้อื่น วิธีที่สมาชิกในครอบครัวแสดงความรักและความเสน่หาต่อเด็กตั้งแต่อายุยังน้อย เมื่อเขายังอยู่ในครรภ์มารดา มีอธิบายไว้ใน Ah Bwar เราหวังว่าลูกของคุณจะได้รับ Ah Bwars มากมายทุกวัน Ah Bwar เป็นหนังสือที่น่ารักเกี่ยวกับประสบการณ์ครั้งแรกของเด็กทุกคนแม้กระทั่ง...
จูบลูก Author :MOHS, MoE, MoSWRR, UNICEF Ah Bwar เป็นหนังสือที่น่ารักเกี่ยวกับประสบการณ์ครั้งแรกของเด็กทุกคนแม้กระทั่งก่อนเกิด - การได้ยินจูบอันแสนหวาน Ah Bwar เป็นสัญลักษณ์ของความรักและความเสน่หาต่อเด็ก เด็กทุกคนต้องการความรักและความรู้สึกมั่นคงในการพัฒนาอย่างเต็มที่ เด็กที่รักและเอาใจใส่เป็นอย่างดีรู้วิธีที่จะรักผู้อื่น วิธีที่สมาชิกในครอบครัวแสดงความรักและความเสน่หาต่อเด็กตั้งแต่อายุยังน้อย เมื่อเขายังอยู่ในครรภ์มารดา มีอธิบายไว้ใน Ah Bwar เราหวังว่าลูกของคุณจะได้รับ Ah Bwars มากมายทุกวัน Ah Bwar เป็นหนังสือที่น่ารักเกี่ยวกับประสบการณ์ครั้งแรกของเด็กทุกคนแม้กระทั่ง...