New Arrival

นี่คือวิธีที่ฉันเรียนรู้ Author :MOHS, MoE, MoSWRR, UNICEF นี่คือวิธีที่ฉันเรียนรู้ แสดงให้เห็นวิธีการง่ายๆ/สนุกสนานที่เด็กๆ เรียนรู้ในกิจกรรมประจำวันตามปกติของพวกเขา เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นและชอบที่จะสำรวจ ค้นพบ และเรียนรู้เกี่ยวกับทุกสิ่ง ด้วยเหตุนี้พวกมันจึงมีความว่องไวและเคลื่อนไหวตลอดเวลา ยกเว้นในเวลารับประทานอาหารและเวลานอนหลับ เมื่อผู้ดูแลสนับสนุนพวกเขาในกระบวนการนี้ พวกเขาจะมีความมั่นใจและพัฒนาความรักในการเรียนรู้ คุณสมบัติเหล่านี้ไม่เพียงจำเป็นสำหรับการเตรียมตัวเข้าโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย นี่คือวิธีที่ฉันเรียนรู้ แสดงให้เห็นวิธีการง่ายๆ/สนุกสนานที่เด็กๆ เรียนรู้ในก...
เด็กที่รู้วิธีอาบน้ำ Author :MOHS, MoE, MoSWRR, UNICEF The Child Who Know How to Bath เป็นหนังสือที่แสดงขั้นตอนการอาบน้ำ แต่ละหน้าแสดงให้เห็นว่าเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ เพลิดเพลินกับการอาบน้ำมากแค่ไหน แต่ยังรวมถึงความจริงที่ว่าเธอสามารถอาบน้ำเองได้

เด็กเล็กสนุกกับการทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ไม่เพียงแค่อาบน้ำและแต่งตัวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งอื่นๆ เช่น ป้อนอาหารเอง จัดเสื้อผ้าและรองเท้าแตะให้ถูกที่ ฯลฯ ทำให้พวกเขารู้สึกมั่นใจและมีความสามารถ เด็กที่มีความมั่นใจจะสามารถสัมพันธ์กับผู้อื่น เรียนรู้ และเอาชนะความยากลำบากได้มากขึ้น
The Child Who Know How to Bath เป็นหนังสือที่แสดงขั้นตอนการอาบน้ำ แต่ละหน้าแส...
นี่คือวิธีที่ฉันเรียนรู้ Author :MOHS, MoE, MoSWRR, UNICEF นี่คือวิธีที่ฉันเรียนรู้ แสดงให้เห็นวิธีการง่ายๆ/สนุกสนานที่เด็กๆ เรียนรู้ในกิจกรรมประจำวันตามปกติของพวกเขา เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นและชอบที่จะสำรวจ ค้นพบ และเรียนรู้เกี่ยวกับทุกสิ่ง ด้วยเหตุนี้พวกมันจึงมีความว่องไวและเคลื่อนไหวตลอดเวลา ยกเว้นในเวลารับประทานอาหารและเวลานอนหลับ เมื่อผู้ดูแลสนับสนุนพวกเขาในกระบวนการนี้ พวกเขาจะมีความมั่นใจและพัฒนาความรักในการเรียนรู้ คุณสมบัติเหล่านี้ไม่เพียงจำเป็นสำหรับการเตรียมตัวเข้าโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย นี่คือวิธีที่ฉันเรียนรู้ แสดงให้เห็นวิธีการง่ายๆ/สนุกสนานที่เด็กๆ เรียนรู้ในก...
เด็กที่รู้วิธีอาบน้ำ Author :MOHS, MoE, MoSWRR, UNICEF The Child Who Know How to Bath เป็นหนังสือที่แสดงขั้นตอนการอาบน้ำ แต่ละหน้าแสดงให้เห็นว่าเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ เพลิดเพลินกับการอาบน้ำมากแค่ไหน แต่ยังรวมถึงความจริงที่ว่าเธอสามารถอาบน้ำเองได้

เด็กเล็กสนุกกับการทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ไม่เพียงแค่อาบน้ำและแต่งตัวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งอื่นๆ เช่น ป้อนอาหารเอง จัดเสื้อผ้าและรองเท้าแตะให้ถูกที่ ฯลฯ ทำให้พวกเขารู้สึกมั่นใจและมีความสามารถ เด็กที่มีความมั่นใจจะสามารถสัมพันธ์กับผู้อื่น เรียนรู้ และเอาชนะความยากลำบากได้มากขึ้น
The Child Who Know How to Bath เป็นหนังสือที่แสดงขั้นตอนการอาบน้ำ แต่ละหน้าแส...