New Arrival

ร่วมกันเพื่อสันติภาพ : หนังสือรวมผลงานการ์ตูนมังงะเงียบ Author :Walden Schertz, Jeremy Clay and Ussavasodhi, Santibhap ภาพการ์ตูนโดย ศิลปินผู้เข้าร่วมประกวดในงาน SILENT MANGA AUDITION® ครั้งที่ 13 หนังสือรวมผลงานการ์ตูนมังงะเงียบ Together for Peace (ร่วมกันเพื่อสันติภาพ) เล่มนี้เป็นการ์ตูนมังงะที่บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดผ่านทางภาพวาดโดยปราศจากบทพูด ผลงานเหล่านี้ได้รับคัดเลือกมาจากผลงาน 274 ชิ้นที่บรรดาศิลปินจาก 117 ประเทศทั่วโลกส่งเข้ามาประชันกันในงานประกวด SILENT MANGA AUDITION® ครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อTogether for Peace โดยความร่วมมือกับยูเนสโก กรุงเทพฯ สำนักงานเพื่อการศึกษาส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หนังสือรวมผลงานการ์ตูนมังงะเงียบ Together for Peace (ร่วมกันเพื่อสันติภาพ) เล...
ร่วมกันเพื่อสันติภาพ : หนังสือรวมผลงานการ์ตูนมังงะเงียบ Author :Walden Schertz, Jeremy Clay and Ussavasodhi, Santibhap ภาพการ์ตูนโดย ศิลปินผู้เข้าร่วมประกวดในงาน SILENT MANGA AUDITION® ครั้งที่ 13 หนังสือรวมผลงานการ์ตูนมังงะเงียบ Together for Peace (ร่วมกันเพื่อสันติภาพ) เล่มนี้เป็นการ์ตูนมังงะที่บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดผ่านทางภาพวาดโดยปราศจากบทพูด ผลงานเหล่านี้ได้รับคัดเลือกมาจากผลงาน 274 ชิ้นที่บรรดาศิลปินจาก 117 ประเทศทั่วโลกส่งเข้ามาประชันกันในงานประกวด SILENT MANGA AUDITION® ครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อTogether for Peace โดยความร่วมมือกับยูเนสโก กรุงเทพฯ สำนักงานเพื่อการศึกษาส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หนังสือรวมผลงานการ์ตูนมังงะเงียบ Together for Peace (ร่วมกันเพื่อสันติภาพ) เล...