เอกสารเผยแพร่ให้ความรู้และป้องกันไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19)เอกสารเผยแพร่ให้ความรู้และป้องกันไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19)Coronation Awareness and Prevention for 2019 document (Covid 19)
DescriptionคำบรรยายDescription
The project for the development of the well-being of the transnational population, border area and border crossing through the education system Thai-Myanmar media
What kind of Ayamaya mask was chosen during Covid 19?
When should a hygiene mask be used?
How to wear, remove and discard the mask.
โครงการพัฒนาสุขภาวะประชากรข้ามชาติพื้นที่ชายแดนและข้ามแดนผ่านระบบการศึกษา สื่อภาษาไทย-เมียนมา
เลือกใช้หน้ากากอยามัยแบบไหนในช่วงโควิด19
เมื่อใดควรใช้หน้ากากอนามัย?
วิธีส่วมใส ใช้ ถอด และทิ้งหน้ากากอนามัย
The project for the development of the well-being of the transnational population, border area and border crossing through the education system Thai-Myanmar media What kind of Ayamaya mask was chosen during Covid 19? When should a hygiene mask be used? How to wear, remove and discard the mask.
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for use for educational purpose only. Modification of contents and illustrations prior to granted permission is not allowed.สื่อนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาตThis book is authorized for use for educational purpose only. Modification of contents and illustrations prior to granted permission is not allowed.
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
5842 Views