ดื่มแอลกอฮอล์_Thai_WHO ดื่มแอลกอฮอล์_Thai_WHO Thai_WHO drinking alcohol
DescriptionคำบรรยายDescription
Can drinking alcohol help protect against the corona virus 2019?การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ช่วยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้หรือไม่?Can drinking alcohol help protect against the corona virus 2019?
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for use for educational purpose only. Modification of contents and illustrations prior to granted permission is not allowed.หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาตThis book is authorized for use for educational purpose only. Modification of contents and illustrations prior to granted permission is not allowed.
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
5431 Views