กักตัว14วัน อย่างไร ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน (ภาษาพม่า)กักตัว14วัน อย่างไร ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน (ภาษาพม่า)14 days detention How to keep people safe in the house (Burmese)
DescriptionคำบรรยายDescription
This medium teaches you how to detain 14 days. How to keep people safe in the house (Burmese)สื่อนี้ เป็นการสอนให้รู้ถึง วิธีการการกักตัว14วัน อย่างไร ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน (ภาษาพม่า)This medium teaches you how to detain 14 days. How to keep people safe in the house (Burmese)
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for use for educational purpose only. Modification of contents and illustrations prior to granted permission is not allowed.สื่อเล่มนี้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาตThis book is authorized for use for educational purpose only. Modification of contents and illustrations prior to granted permission is not allowed.
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
1542 Views