2 สิ่งหมั่นตรวจ เมื่อต้องแยกกักตัวที่บ้าน2 สิ่งหมั่นตรวจ เมื่อต้องแยกกักตัวที่บ้าน2 things to check When it's important to separate at home
DescriptionคำบรรยายDescription
This medium is about telling you two things to check: regular measurement of oxygen, fingertips, and body temperature. When we have to be kept at home.สื่อนี้เกี่ยวกับ บอกถึง 2 สิ่งหมั่นตรวจ คือการวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว และอุณหภูมิร่างกาย อย่างสม่ำเสมอ เมื่อเราต้องแยกกักตัวอยู่ที่บ้านThis medium is about telling you two things to check: regular measurement of oxygen, fingertips, and body temperature. When we have to be kept at home.
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This media is authorized by the Office of the Health Promotion Fund for educational purposes only. Do not copy content, illustrations, as well as modify them into audio recording bars, video cartridges or publish them with any other format and method before permission is granted.สื่อเล่มนี้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาตThis media is authorized by the Office of the Health Promotion Fund for educational purposes only. Do not copy content, illustrations, as well as modify them into audio recording bars, video cartridges or publish them with any other format and method before permission is granted.
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
1456 Views