8ขั้นตอนดูแลความปลอดภัยผู้เข้ารับบริการวัคซีน8ขั้นตอนดูแลความปลอดภัยผู้เข้ารับบริการวัคซีน8 Steps to Ensure The Safety of Vaccine Patients
DescriptionคำบรรยายDescription
This medium tells you 8 steps to take care of the safety of vaccine patients. Able to learn from this medium and follow it. When going to vaccinations in different places.สื่อนี้ เป็นการบอก 8 ขั้นตอนการดูแลความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการวัคซีน สามารถที่เรียนรู้จากสื่อนี้และปฎิบัติตามได้ เมื่อไปเข้ารับการฉีดวัคซีนในสถานที่ต่างๆThis medium tells you 8 steps to take care of the safety of vaccine patients. Able to learn from this medium and follow it. When going to vaccinations in different places.
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for use for educational purpose only. Modification of contents and illustrations prior to granted permission is not allowed.สื่อเล่มนี้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาตThis book is authorized for use for educational purpose only. Modification of contents and illustrations prior to granted permission is not allowed.
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
1321 Views