(English) Arts Lesson Plan Primary Levelแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปศึกษา ระดับประถมศึกษาArts Lesson Plan Primary Level
DescriptionคำบรรยายDescription
Arts Lesson Plan Primary Levelแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปศึกษา ระดับประถมศึกษาအႏုပညာသင္ခန္းစာအစီအစဥ္ (မူလတန္းအဆင့္)
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
(English)
(English) แผนการสอนนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ယခုစာအုပ္ကို ပညာေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးရံုးက ခြင့္ျပဳေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
7075 Views