คู่มือการดูแลครอบครัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (ภาษาพม่า)คู่มือการดูแลครอบครัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (ภาษาพม่า)Caring for Family Members during the COVID-19 Outbreak (Myanmar version)
DescriptionคำบรรยายDescription
A booklet for taking care of family members during COVID-19 pandemicคู่มือการดูแลครอบครัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (ภาษาพม่า)A booklet for taking care of family members during COVID-19 pandemic
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
UNICEF reserves all copyrights on the material.UNICEF สงวนลิขสิทธิ์UNICEF reserves all copyrights on the material.
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
1292 Views