เช็คความพร้อม เมื่อต้องแยกกักตัวที่บ้านรักษาโควิดเช็คความพร้อม เมื่อต้องแยกกักตัวที่บ้านรักษาโควิดCheck availability When detained at home for COVID-19 treatment.
DescriptionคำบรรยายDescription
This medium tells of preparation. It also tells you how to keep your home in order to cure COVID-19.สื่อนี้บอกถึง การเตรียมตัว การจัดเตรียมข้าวของต่างๆ และรวมถึงบอกวิธีการต่างๆในการกักตัวอยู่บ้านเพื่อรักษาโรคโควิดให้หายเมื่อติดโควิดแล้วThis medium tells of preparation. It also tells you how to keep your home in order to cure COVID-19.
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This media is authorized by the Office of the Health Promotion Fund for educational purposes only. Do not copy content, illustrations, as well as modify them into audio recording bars, video cartridges or publish them with any other format and method before permission is granted.สื่อเล่มนี้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาตThis media is authorized by the Office of the Health Promotion Fund for educational purposes only. Do not copy content, illustrations, as well as modify them into audio recording bars, video cartridges or publish them with any other format and method before permission is granted.
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
1341 Views