ผู้ป่วยโควิดแต่ละสี กับทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโควิดแต่ละสี กับทางเลือกในการรักษาCovid-19 patients with treatment options
DescriptionคำบรรยายDescription
This medium tells of Covid-19 patients with treatment options that help doctors take better care of everyone.สื่อนี้บอกถึง ผู้ป่วยโควิดแต่ละสี กับทางเลือกในการรักษา ที่ช่วยให้คุณหมอดูแลทุกคนได้ดีขึ้นThis medium tells of Covid-19 patients with treatment options that help doctors take better care of everyone.
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This media is authorized by the Office of the Health Promotion Fund for educational purposes only. Do not copy content, illustrations, as well as modify them into audio recording bars, video cartridges or publish them with any other format and method before permission is granted.สื่อเล่มนี้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาตThis media is authorized by the Office of the Health Promotion Fund for educational purposes only. Do not copy content, illustrations, as well as modify them into audio recording bars, video cartridges or publish them with any other format and method before permission is granted.
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
1431 Views