วัคซีนโควิด-19วัคซีนโควิด-19COVID-19 Vaccine
DescriptionคำบรรยายDescription
What's the point of talking about vaccines? Covid Prevention Tell us what the vaccine benefits are? Available in 4 languages: Thai, English, Lao and Cambodian.สื่อนี้ พูดถึงวัคซีน คืออะไร? บอกถึงการป้องการโควิด บอกถึงประโยชน์วัคซีนคืออะไร? มีให้เรียนรู้ในเวอร์ชั่น 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว และภาษากัมพูชาWhat's the point of talking about vaccines? Covid Prevention Tell us what the vaccine benefits are? Available in 4 languages: Thai, English, Lao and Cambodian.
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for use for educational purpose only. Modification of contents and illustrations prior to granted permission is not allowed.สื่อเล่มนี้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาตThis book is authorized for use for educational purpose only. Modification of contents and illustrations prior to granted permission is not allowed.
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
1490 Views