อยากให้การมีเธอให้นานกว่านี้อีกหน่อยอยากให้การมีเธอให้นานกว่านี้อีกหน่อยIf You Could Have Stayed Longer
DescriptionคำบรรยายDescription
This is a short story that makes readers rethink how soon we should treat our beloved ones when we have a chance to do so.เป็นเรื่องสั้นที่ให้ข้อคิดว่า ควรทำดีกับคนที่เรารักให้มาก ๆ ในตอนที่เรายังมีโอกาสThis is a short story that makes readers rethink how soon we should treat our beloved ones when we have a chance to do so.
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is only allowed for educational purposes and is published on the LearnBig Platform. หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาและเผยแพร่ใน LearnBig Platform เท่านั้นThis book is only allowed for educational purposes and is published on the LearnBig Platform.
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
1939 Views