รู้ทันโควิด (ฉบับภาษาอังกฤษ)รู้ทันโควิด (ฉบับภาษาอังกฤษ)Know COVID (English version)
DescriptionคำบรรยายDescription
Practical knowledge to keep up with COVID. We will get through this crisis together.สาระคัดสรรเพื่อรู้ทันโควิด เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันPractical knowledge to keep up with COVID. We will get through this crisis together.
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is commissioned by Thai Government via the Ministry of Social Development and Human Security and the World Health Organization (Thailand). Information contributed by the Ministry of Public Health.หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยรัฐบาล โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ องค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนข้อมูลโดย กระทรวงสาธารณสุขThis book is commissioned by Thai Government via the Ministry of Social Development and Human Security and the World Health Organization (Thailand). Information contributed by the Ministry of Public Health.
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
2114 Views