(English) Math Addition Grade 1เอกสารเสริมความรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะการบวก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1သင်္ချာ အပေါင်း (ပထမတန်း)
ISBN974-268-4634
DescriptionคำบรรยายDescription
Math Addition for grade 1 provides focused practice in adding numbers and improve basic addition skills.เอกสารเสริมความรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะการบวก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์သင်္ချာ အပေါင်း (ပထမတန်း)
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
(English) This book is authorized for educational purposes from Department of Curriculum and Instruction Development, Ministry of Education.  (English) หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการယခုစာအုပ်ကို ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် သင်ကြားရေးနည်းလမ်းဖွံ့ဖြိုးမှုဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ခွင့်ပြုပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
9795 Views