หนังสือเรียนหลักสูตรเมียนมา วิชาเศรษฐศาสตร์ เกรด 10 (หลักสูตรเก่า)หนังสือเรียนหลักสูตรเมียนมา วิชาเศรษฐศาสตร์ เกรด 10 (หลักสูตรเก่า)Myanmar Grade 10 Economics Textbook (Old Curriculum)
DescriptionคำบรรยายDescription
Economics subject textbook of the Basic Education Curriculum, Ministry of Education Myanmar for Grade 10หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเมียนมา วิชาเศรษฐศาสตร์ เกรด 10Economics subject textbook of the Basic Education Curriculum, Ministry of Education Myanmar for Grade 10
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for use for educational purposes only.หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการศึกษาเท่านั้นဤဖတ်စာအုပ်သည် ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်သာ အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ခွင့်ပြုထားသည်။
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
3729 Views