คู่มือครู วิชาสังคมศึกษา เกรด 10 (ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์)คู่มือครู วิชาสังคมศึกษา เกรด 10 (ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์)Myanmar Grade 10 Social Science Teacher Guide (Geography, History, Economics)
DescriptionคำบรรยายDescription
Social Science subject teacher's guide of the Basic Education Curriculum, Ministry of Education Myanmar for Grade 10คู่มือครูหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเมียนมา วิชาสังคมศึกษา เกรด 10Social Science subject teacher's guide of the Basic Education Curriculum, Ministry of Education Myanmar for Grade 10
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for use for educational purposes only. หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการศึกษาเท่านั้นဤဖတ်စာအုပ်သည် ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်သာ အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ခွင့်ပြုထားသည်။
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
2400 Views