การเว้นระยะห่างเพื่อปกป้องตัวคุณและคนที่คุณรักจากโควิด-19 (Jawi Version)การเว้นระยะห่างเพื่อปกป้องตัวคุณและคนที่คุณรักจากโควิด-19 (Jawi Version)Physical distancing (Jawi Version)
DescriptionคำบรรยายDescription
No matter what you have been vaccinated or not. You still need to do these things all the time: keep your distance from others, wear masks and wash your hands often. We must do everything we can to stop COVID-19, including vaccinations.ไม่ว่าคุณจะได้รับวัคซีนแล้วหรือไม่ก็ตาม คุณยังต้องทำสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลา: รักษาระยะห่างจากผู้อื่น, สวมหน้ากาก และ ล้างมือบ่อยๆ เราต้องทำทุกอย่างเพื่อจะหยุดยั้งโควิด-19 รวมถึงการฉีดวัคซีนด้วยNo matter what you have been vaccinated or not. You still need to do these things all the time: keep your distance from others, wear masks and wash your hands often. We must do everything we can to stop COVID19, including vaccinations.
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This material, which owned by the United Nations, is allowed to publish on the LearnBig Platform.สื่อนี้เป็นขององค์การสหประชาชาติ อนุญาตให้เผยแพร่ในแอปพลิเคชั่น LearnBigThis material, which owned by the United Nations, is allowed to publish on the LearnBig Platform.
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
1690 Views