เรไร รายวัน เล่ม 2เรไร รายวัน เล่ม 2Rhrai Daily _book2
DescriptionคำบรรยายDescription
Diary of a Woman Rerai Suveranont The 8-year-old started taking notes in her book and posted it on "The Daily Reai" since 2015, her page has gained over 200,000 likes in just over a year. Her record is appreciated as a work of view. Create smiles and inspire readers every day.บันทึกประจำวันของเด็กหญิงเรไร​ สุวีรานนท์ เด็กหญิงอายุ 8 ปี เริ่มต้นจดบันทึกประจำวันลงสมุด และโพสต์ใน "เรไร รายวัน" ตั้งแต่ปี 2558 เพจของเธอได้รับความนิยมอย่างสูงจนกระทั่งได้ยอดไลค์กว่าสองแสนภายในเวลาเพียงหนึ่งปี บันทึกของเธอได้รับการชื่นชมว่าเป็นงานเขียนที่มีมุมมอง สร้างรอยยิ้ม และแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านทุกวันDiary of a Woman Rerai Suveranont The 8-year-old started taking notes in her book and posted it on "The Daily Reai" since 2015, her page has gained over 200,000 likes in just over a year. Her record is appreciated as a work of view. Create smiles and inspire readers every day.
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is only allowed for educational purposes and published on LearnBig Platform.หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาและเผยแพร่ใน LearnBig Platform เท่านั้นThis book is only allowed for educational purposes and published on LearnBig Platform.
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
2982 Views