ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนโดยองค์การอนามัยโลก (ENG)ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนโดยองค์การอนามัยโลก (ENG)WHO Vaccine Facts (ENG)
DescriptionคำบรรยายDescription
WHO Vaccine Facts (updated as of July 2021)ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนโดยองค์การอนามัยโลก ฉบับภาษาอังกฤษ (อัพเดทข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2564)WHO Vaccine Facts (updated as of July 2021)
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This material was developed by WHO and allowed to be published on the LearnBig platform.สื่อนี้พัฒนาขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก และได้รับอนุญาตให้เผยแพร่บน LearnBig เเพล็ตฟอร์มThis material was developed by WHO and allowed to be published on the LearnBig platform.
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
1451 Views