New Arrival

ทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ ใครคนหนึ่งไม่ได้ถูกเลือกให้เกิดมาเป็นผู้นำ ในทางกลับกัน ความเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นได้ต่างหาก ทำตามวิธีการเหล่านี้เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในตัวคุณ ตั้งมั่นและลงมือทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นจริง