10 ตัวอย่างคำถามสำหรับพ่อแม่ในการเสริมความมั่นใจในตัวเด็ก10 ตัวอย่างคำถามสำหรับพ่อแม่ในการเสริมความมั่นใจในตัวเด็ก
DescriptionคำบรรยายDescription
A template and suggested question for Parents, Teacher to ask their children about their past experiences which indirectly boost their self-reliantตัวอย่างคำถามที่ควรถามสำหรับพ่อแม่ต่อลูกๆเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตที่ช่วยเสริมสร้างการพึ่งตนเองA template and suggested question for Parents, Teacher to ask their children about their past experiences which indirectly boost their self-reliant
For Who : https://www.pinterest.com/pin/690317449116321116/

Duration :

Language : English

3605 Views