ฝึกสมาธิสำหรับเด็ก
DescriptionคำบรรยายDescription
A calming breath meditation designed to introduce kids to mindfulness. Kids imagine a sail boat rising and falling over waves as they inhale and exhale. They use mental imagery to see their breath as color as they observe the sensation of it passing through the nostrils. ลองจินตนาการถึงเรือใบที่แล่นไปกลับคลื่นเมื่อเราหายใจเข้าและออก เราลองสมมุติว่าลมหายใจคือสีของทะเลและการแล่นเรือผ่านคลื่นคือการที่เราหายใจเข้าและออก
For Who : Students

Duration :

Language : English

/th? ? Breath Meditation for Kids ? ❤️‍ Mindfulness for Kids
3024 Views