ทำอย่างไรจึงทำงานให้คนรักทำอย่างไรจึงทำงานให้คนรักHow to work with people and make people love you.
DescriptionคำบรรยายDescription
It's hard to change people around you, why don't we change ourself instead. เปลี่ยนคนอื่นยากเสมอ ทำไมไม่ลองเริ่มจากการเปลี่ยนตัวเองดูเสียหล่ะIt's hard to change people around you, why don't we change ourself instead.
For Who : Students, Youths

Duration : 2:38

Language : Thai

How to work with people and make people love you.