ทักษะการเข้าสังคมที่นายจ้างมองหา
DescriptionคำบรรยายDescription
What are skills that employers looking for? Some tips for the interview.ทักษะอะไรที่นายจ้างกำลังมองหาและเราจะฝึกฝนได้อย่างไรWhat are skills that employers looking for? Some tips for the interview.
For Who : Students,Parents, Teachers

Duration :

Language : Thai

2168 Views