เรื่องราวแรงบันดาลใจจากนิค ผู้ไม่ยอมแพ้เรื่องราวแรงบันดาลใจจากนิค ผู้ไม่ยอมแพ้Nick Vujicic-don't give up.
DescriptionคำบรรยายDescription
"It's not the end until you gave up, there's always HOPE when we don't give up because when we don't give in, you will find the way."หากเราไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค พยายามให้ถึงที่สุด จะไม่มีวันที่เราจะล้มเหลว"It's not the end until you gave up, there's always HOPE when we don't give up
because when we don't give in, you will find the way."
For Who : Students, Children, Parents, Teacher

Duration : 4:53

Language : Thai

Nick Vujicic-don't give up.